Referenties

Consortium Glastuinbouw Berlikum


Dit is een samenwerkingsverband van LTO Glaskracht Nederland, gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water waves BV en het CEW. Als onafhankelijk projectleider geef ik leiding aan een ontwikkel- en implementatietraject voor zuiveringstechnologie om gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater van de glastuinbouw op een duurzame en betaalbare manier te verwijderen.

(klik hier voor een korte video over dit project)


Centre of Expertise Water Technology (CEW)


Voor het CEW heb ik een aantal projecten afgerond en of de rapportage kritisch doorgenomen als inhoudelijk deskundige op het gebied van watertechnologie. Opdrachtgevers van het CEW betreffen waterschappen, drinkwaterbedrijven, overheden en technologiebedrijven.


Van Remmen UV Techniek


Ik adviseer dit bedrijf op het gebied van mogelijkheden (business opportunities en benodigde technologie) voor toepassing van geavanceerde oxidatie op spuiwater uit de glastuinbouw.


Daarnaast zitten er nog een aantal projecten in de pijplijn die ik in een later stadium aan deze lijst hoop toe te kunnen voegen.