Portfolio

About

Projectleiding


Projecten op het gebied van water, energie, voedsel en grondstoffen zijn complex omdat verschillende vakdisciplines een rol spelen en verschillende partijen met verschillende belangen betrokken zijn. Daarnaast is de wet- en regelgeving eveneens lastig en soms zelfs conflicterend.

Om verder te komen zijn vaak projecten/programma’s nodig die marktpartijen, kennisinstellingen en overheden aan elkaar verbinden. Als onafhankelijk projectleider kan ik dergelijke projecten voorbereiden (schrijven van projectplannen en subsidie-voorstellen), leiden (voortgang ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit) en rapporteren (rapportage op maat naar verschillende stakeholders).Onderzoek


Bovenstaande projecten leiden vaak tot onderzoeksvragen. De uitdaging is dan om de vragen die rijzen te vertalen naar specifieke onderzoeksvragen die ‘onderzoekbaar’ zijn, oftewel waar een kennis- of onderzoeksinstelling mee aan de slag kan. Door middel van zogenaamde ‘vraagarticulatie’ worden praktijkvragen vertaald naar onderzoeksvragen.

Omgekeerd geldt ook dat onderzoeksresultaten vertaald moeten worden naar praktijkantwoorden, dit is het veld van praktijkgericht onderzoek. Ik kan u van dienst zijn in het formuleren van de juiste onderzoeksvragen op basis van een probleemstelling en in het vertalen van onderzoeksresultaten naar conclusies voor de praktijk. Vanuit mijn ervaring als onderzoeker kan ik de verbinding leggen met kennis- en onderzoeksinstellingen

Advies


In veel gevallen is er kennis aanwezig die geheel of gedeeltelijk gebruikt kan worden om onderzoeksvragen te beantwoorden. Ik kan deze kennis ontsluiten en gecombinerd met met eigen ervaring en expertise vertalen naar bruikbare kennis voor een specifieke uitdaging. Ik zie het als een kans en uitdaging om kennis aanwezig in verschillende sectoren en disciplines met elkaar te verbinden. Opdrachtgevers zijn zowel overheden als bedrijven. Gemeentes en provincies zijn vaak op zoek naar kansen om duurzame oplossingen voor uitdagingen te vinden op het gebied van water, energie, landbouw en grondstoffen. Bedrijven zijn op zoek naar nieuwe business opportunities, waarbij de vraag speelt welke technologie moet er beschikbaar komen voor welke markt.

Verder zijn waterleidingbedrijven en waterschappen mogelijke opdrachtgevens, ik kan hen van dienst zijn met mijn expertise en ervaring als watertechnoloog.Visie- en strategie documenten


Zowel bij overheden en bedrijven is er behoefte aan visie op de kansen en bedreigingen in de toekomst. De uitdaging hierbij is om landelijke, veelal sectorale, visies te integreren, te concretiseren en te vertalen naar lokale kansen. Op basis van een dergelijke visie kan een strategie uitgestippeld worden voor de individuele overheid of bedrijf. Herbij kan het gaan om het initiëreren van strategische projecten of het gericht ontwikkelen van een dienst of technologie.Second opinion


Zelfs in de wetenschappelijke wereld bestaat de ‘absolute waarheid’ niet. Er is dan behoefte aan een kritische blik van een onafhankelijke derde die een brede kennis en ervaring heeft en er onbevangen naar kan kijken. Met name informatie van bedrijven die eigen onderzoek hebben gedaan worden veeelal als niet onafhankelijk beschouwd. Een second opinion kan aangeven of de informatie op een betrouwbare en gedegen manier is verkregen en of de juiste conclusies getrokken zijn.