Over mij

About

Vanuit een diepe verwondering over de schepping, die mij blijvend inspireert als ik wandel of fiets in de natuur, ben ik milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit gaan studeren. Mijn missie is om vanuit mijn kennis en competenties verantwoording te nemen voor mijn omgeving. We hebben immers de natuur geërfd van onze voorouders en te leen van onze kinderen. Dit vraagt om verder te kijken dan ons eigen korte termijn belang. Duurzaamheid is voor mij letterlijk dat we de gekozen oplossingen ‘lang vol kunnen houden’ zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties te verminderen.


Ik heb dit in min carrière vormgegeven in diverse werkkringen. In het begin lag de nadruk vooral op onderzoek en advies ten bate van de drinkwatervoorziening in Nederland. Achtereenvolgens heb ik gewerkt voor Kiwa Onderzoek en Advies, Waterleidingmaatschappij Overijssel, Vitens en KRW Water cycle Research. Bij het Technologisch Topinstituut Wetsus heb ik de kracht van multidiciplinaire samenwerking vanuit verschillende vakdisciplines vanuit verschillende universiteiten met een groot aantal bedrijven mogen ervaren. Hiermee is ook mijn besef gegroeid dat de uitdagingen waar de samenleving op het gebied van water, energie, voedsel en grondstoffen voor staat niet meer vanuit één discpiline, sector, instituut of bedrijf kan worden opgelost.

Op weg naar een circulaire economie ontstaan er steeds meer dwarsverbanden tussen water als grondstof, afvalwater als leverancier van energie en grondstoffen, gewassen als leverancier van biomassa, waterverbruik voor de voedselproductie en opwekken van energie etc. Dit terwijl onze samenleving nog erg sectoraal is georganiseerd waterbedrijven, energiebedrijven en agrarische ondernemers hebben hun eigen branche organisaties, onderzoeksinstituten en toeleveranciers. Het overbruggen van deze sectorale grenzen is mijn persoonlijke ambitie om een bedrijge te leveren aan een duurzame samenleving. Ik zie hierbij grote kansen in concepten als de ‘circulaire’ en ‘nieuwe’ economie, omdat hier in mijn ogen een belangrijke verbinding wordt gelegd tussen noodzakelijke maatregelen vanuit duurzaamheid met een gezonde economische ontwikkeling. Juist deze verbinding vormt kansen voor het bedrijfsleven.

Vanuit een brede milieukundige achtergrond heb ik me de laatste jaren niet alleen bezig gehouden met technologie die oplossingen mogelijk maakt (‘enabling technology’), maar ook met (het beïnvloeden van wet- en regelgeving om duurzame oplossingen mogelijk te maken en zelfs te stimuleren). Ik werk steeds meer vanuit een holistische manier van denken in plaats van een specialistische sectorale manier van denken.


Mijn kracht is hierbij het structuur brengen in complexe vraagstukken vanuit een sterk analytisch vermogen wat daarbij nodig is het verbinden van disciplines, bedrijven, instituten maar vooral ook van mensen. In samenwerkingsverbanden is het de drive van individuele mensen die hun nek uit durven te steken, hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan individuele oplossingen. Ik wordt gewaardeerd om mij passie en drive om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken.

Ik weet mij geïnspireerd door de wetenschappelijke kennis van collega wetenschappers van het Groene Brein (www.hetgroenebrein.nl ) en de manier van denken zoals uitgewerkt in de U-theory (www.theoryU.nl).