Home

Welkom op de website van Nederlof Research & Consultancy.Ik wil u laten zien wat ik voor u kan betekenen op het grensvlak van water, energie, voedsel en grondstoffen. Mijn visie is dat een groot aantal uitdagingen voor de nabije toekomst gaan over de schaarste van ‘schone’ grondstoffen. De kwaliteit van water en andere grondstoffen vormt een belemmering voor hergebruik en kringloopsluiting.

Als milieutechnoloog zie ik kansen voor technologie om (her)gebruik van grondstoffen mogelijk te maken. Technologie is hierbij faciliterend (‘’enabling”) en niet zaligmakend. Het succes van de circulaire economie zoals die zich nu aandient is afhankelijk van technische mogelijkheden om gebruik van grondstoffen betaalbaar en duurzaam te realiseren.

Daarnaast vormen wet- en regelgeving zowel kansen in de vorm van convenanten en green deals, maar ook bedreigingen (zoals de afvalstatus van grondstoffen).

Deze uitdagingen vragen samenwerking tussen verschillende partijen (overheid, kennisinstellingen en bedrijven) en tussen verschillende sectoren (water, energie, landbouw,..). Het is mijn ambitie om dergelijke samenwerkingsverbanden op te zetten en te faciliteren om met behoud van eigen belang en rol een gezamenlijke ambitie te ontwikkelen en in de praktijk te realiseren.

Dit betekent dat enerzijds vragen door middel van nader (praktijk)gericht onderzoek (‘research’) beantwoord moeten worden en anderzijds dat advies (‘consultancy’) nodig is om bestaande kennis te ontsluiten en toe te passen.

Ik ben benieuwd wat uw uitdaging is en welke rol als onafhankelijk adviseur ik daar mij zou kunnen spelen!